კონტაქტი

  • ტელეფონი:
  • (995 32) 225-37-49;
  • (995 577) 42-26-07; (995 597) 42-26-07; (995 598) 44-44-11; (995 595) 25-55-66;
  • ელ-ფოსტა:
  • beruka@beruka.ge.
  • მისამართი:
  • 0179. ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N 24 (სადარბაზო ბაზალეთის ქუჩიდან).

მშენებარე ბინა