დამფუძნებლები

თამარ გუგეშაშვილი

დამფუძნებელი,მთავარი ბუღალტერი.

1988 წელს დაამთავრა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, სპეციალობა:ბუღალტერ–ეკონომისტი.

1992 წლიდან დღემდე მუშაობს შპს "ბერუკა"–ში მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე.

ავთანდილ გუგეშაშვილი

დამფუძნებელი.დირექტორი. ბროკერ–შემფასებელი.

1983 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი.

1992 წლიდან დღემდე მუშაობს შპს "ბერუკა"–ში დირექტორის თანამდებობაზე.

2003 წელს დაამთავრა უძრავი ქონების კავკასიური აკადემია,სპეციალობა–უძრავი ქონების შემფასებელი.

მშენებარე ბინა